فرز سنگبری و آهنگری

فرز آهنگری ۲۰۰۰ وات G18SS

فرز آهنگری ۲۰۰۰ وات G18SS

قدرت : ۲۰۰۰ وات سرعت : ۸۵۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۸۰ میلی متر وزن : ۴/۳ کیلوگرم عایق کاری دوبل نقشه انفجاری

فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات G23ST

فرز سنگبری ۲۲۰۰ وات G23ST

قدرت : ۲۲۰۰ وات سرعت : ۶۶۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۲۳۰ میلی متر وزن : ۴/۹ کیلوگرم عایق کاری دوبل نقشه انفجاری

مینی فرز ۱۲۰۰ وات G12SW

مینی فرز ۱۲۰۰ وات G12SW

قدرت : ۱۲۰۰ وات ، ۱۶۰۰ وات خروجی سرعت : ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر وزن : ۲/۳ کیلوگرم عایق کاری دوبل ، دسته لرزه گیر نقشه انفجاری

مینی فرز ۸۴۰ وات پدالی G12SQ

مینی فرز ۸۴۰ وات پدالی G12SQ

قدرت : ۸۴۰ وات سرعت : ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر وزن : ۱/۶ کیلوگرم عایق کاری دوبل نقشه انفجاری

مینی فرز ۶۰۰ وات G12STA

مینی فرز ۶۰۰ وات G12STA

قدرت : ۶۰۰ وات سرعت : ۱۱۵۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۱۵ میلی متر وزن : ۱/۸ کیلوگرم عایق کاری دوبل

مینی فرز ۱۳۰۰ وات مدل G13SB3

مینی فرز ۱۳۰۰ وات مدل G13SB3

قدرت : ۱۳۰۰ وات سرعت : ۱۱۰۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۲۵ میلی متر وزن : ۱/۹ کیلوگرم عایق کاری دوبل نقشه انفجاری

فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات G18MR

فرز آهنگری ۲۴۰۰ وات G18MR

قدرت : ۲۴۰۰ وات سرعت : ۸۵۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۸۰ میلی متر دسته ضد لرزش، وزن : ۵/۴ کیلوگرم بدنه نیمه فلزی عایق کاری دوبل

فرز آهنگری ۲۳۰۰ وات G18SE3

فرز آهنگری ۲۳۰۰ وات G18SE3

قدرت : ۲۳۰۰ وات سرعت : ۸۵۰۰ دور در دقیقه قطر صفحه : ۱۸۰ میلی متر وزن : ۵ کیلوگرم عایق کاری دوبل نقشه انفجاری