اره فارسی بر

اره فارسی بر ۳۰۵ میلیمتر C12FCH

اره فارسی بر ۳۰۵ میلیمتر C12FCH

قدرت : ۱۵۲۰ وات سرعت : ۴۰۰۰ دور در دقیقه وزن : ۱۹ کیلوگرم دامنه برش(صفر درجه) : ۲۰۰*۶۱/۵ میلی متر با تیغه الماسه لیرز دار