اره درخت بر

اره درخت بر برقی CS35Y

اره درخت بر برقی CS35Y

قدرت : ۲۰۰۰  کیلووات طول تیغه : ۳۵۰ میلی متر وزن :‌ ۵/۴ کیلوگرم طراحی منحصر به فرد ، دارای نشان طراحی برتر IF آلمان نقشه انفجاری

اره زنجیری موتوری CS33EB

اره زنجیری موتوری CS33EB

اره زنجیری موتوری CS33EB   قدرت : ۱/۲۵ کیلو وات ظرفیت مخزن بنزین : 0/35 لیتر طول تیغه : ۴۰۰ میلی متر وزن : ۳/۸ کیلو گرم مجهز به سیستم Pure Fire

اره زنجیری موتوری CS40EA

اره زنجیری موتوری CS40EA

اره زنجیری موتوری CS40EA     قدرت : ۱/۸ کیلو وات ظرفیت مخزن بنزین : 0/38 لیتر طول تیغه : ۴۵۰ میلی متر وزن : ۴/۴ کیلو گرم مجهز به سیستم Pure Fire

اره زنجیری موتوری  CS51EA

اره زنجیری موتوری CS51EA

اره زنجیری موتوری – CS51EA قدرت : ۲/۵ کیلو وات ظرفیت مخزن بنزین : ۰/۵۲ لیتر طول تیغه : ۵۰۰ میلی متر وزن ۵/۱ کیلوگرم

اره زنجیری موتوری CS33EB

اره زنجیری موتوری CS33EB

قدرت : ۱/۲۵ کیلو وات ظرفیت مخزن بنزین : ۰/۳۵ لیتر طول تیغه : ۴۰۰ میلی متر وزن : ۳/۸ کیلو گرم مجهز به سیستم Pure Fire

اره زنجیری موتوری CS40EA

اره زنجیری موتوری CS40EA

قدرت : ۱/۸ کیلو وات ظرفیت مخزن بنزین : ۰/۳۸ لیتر طول تیغه : ۴۵۰ میلی متر وزن : ۴/۴ کیلو گرم مجهز به سیستم Pure Fire