ابزار نجاری

اره فارسی بر ۳۰۵ میلیمتر C12FCH

اره فارسی بر ۳۰۵ میلیمتر C12FCH

قدرت : ۱۵۲۰ وات سرعت : ۴۰۰۰ دور در دقیقه وزن : ۱۹ کیلوگرم دامنه برش(صفر درجه) : ۲۰۰*۶۱/۵ میلی متر با تیغه الماسه لیرز دار

اره گرد بر ۲۳۵ میلیمتر C9U2

اره گرد بر ۲۳۵ میلیمتر C9U2

قدرت : ۲۰۰۰ وات سرعت : ۵۰۰۰ دور در دقیقه حداکثر عمق برش۹۰ درجه : ۸۶ میلی متر وزن : ۶/۸ کیلوگرم کم صدا کم لرزش تیغه الماسه نقشه انفجاری

اره گرد بر ۱۹۰ میلیمتر C7SS

اره گرد بر ۱۹۰ میلیمتر C7SS

قدرت : ۱۰۵۰ وات سرعت : ۵۵۰۰ دور در دقیقه حداکثر عمق برش۹۰ درجه : ۶۸ میلی متر وزن : ۳/۴ کیلوگرم تیغه الماسه نقشه انفجاری

اره عمودبر ۱۱۰ میلیمتر CJ110MV

اره عمودبر ۱۱۰ میلیمتر CJ110MV

قدرت : ۷۲۰ وات سرعت : ۳۰۰۰-۸۵۰ دور در دقیقه قطر برش در چوب : ۱۱۰ میلی متر وزن : ۲/۲ کیلوگرم دور متغیر کیف حمل دیمر دار تنظیم سه حالت تیغه نقشه انفجاری

اره عمودبر ۹۰ میلیمتر CJ90VST

اره عمودبر ۹۰ میلیمتر CJ90VST

قدرت : ۷۰۵ وات سرعت : ۳۰۰۰-۸۵۰ دور در دقیقه قطر برش در چوب : ۹۰ میلی متر وزن : ۲/۲ کیلوگرم تنظیم سه حالته تیغه تیغه گیر جدید نقشه انفجاری

اره عمودبر ۶۵ میلیمتر FCJ65V3

اره عمودبر ۶۵ میلیمتر FCJ65V3

قدرت : ۴۰۰ وات سرعت : ۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه قطر برش در چوب : ۶۵ میلی متر وزن : ۱/۵ کیلوگرم دور متغیر دیمر دار نقشه انفجاری