آرام بند نمره ۲ و ۳ ICSA

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
  • نظرات : بدون دیدگاه

آرام بند نمره ۲ – وزن ۶۵-۴۰ کیلوگرم 

آرام بند نمره ۳ – وزن ۸۵-۶۰ کیلوگرم

رنگ نقره ایی