• 4
  • 77
  • 1
  • 2
  • 3

دریل 10 میلیمتر ساده FD10SA

             قدرت : 235 وات
             سرعت : 2300 دور در دقیقه

             قابلیت مته کاری در آهن : 10میلیمتر
             قابلیت مته کاری در چوب : 18 میلیمتر
             وزن : 1/1 کیلو گرم
             کم صدا
 

دریل 13 میلیمتر ضربه ای FDV16VB2

     قدرت : 550 وات
     سرعت : 2900-0 دور در دقیقه
     تعداد ضربه : 46400 - 0 در دقیقه
     قابلیت مته کاری در آهن : 13 میلیمتر
     قابلیت مته کاری در چوب : 25 میلیمتر
     وزن : 1/6 کیلو گرم
     دور متغیر چپ و راست،کیف حمل
      نقشه انفجاری